obrazy, oprawa, oprawa obrazów poznań, oprawa obrazow poznan, rama, ramy, ramy do obrazów, ramy do o

 

kontakt
Warsztaty Wyobraźni
tel. 61 824 33 76
warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl
więcej>>
kontakt
Logowanie›› Rejestracja››
24 SIERPNIA 2020r. GALERIA NIECZYNNA
wiecej>>
DARMOWA DOSTAWA

Obecnie wszystkie obrazy zamówione on-line wysyłamy z darmową dostawą. 

wiecej>>
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

obrazy, oprawa, oprawa obrazów poznań, oprawa obrazow poznan, rama, ramy, ramy do obrazów, ramy do obrazow, ramy do luster, galeria obrazów, galeria obrazów poznań, galeria obrazów nowoczesnych, lustra poznań, obraz olejny, galeria, frame studio, frames, galeria malarstwa, galeria obrazy, galeria w

Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.warsztatywyobrazni.com.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Zapart, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Warsztaty Wyobraźni" Aleksandra Zapart, numer zaświadczenia 54961/2007, z siedzibą w Poznaniu os. Na Murawie 13/13, NIP: 972-027-73-03.

Oferta

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.warsztatywyobrazni.com.pl nie jest stanem magazynowym firmy, nie jest również ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Z uwagi na charakter sprzedawanych przez nas towarów (wyroby artystyczne) zamieszczone w ofercie sklepu zdjęcia, opisy i parametry niektórych towarów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu produktów dostępnych w sprzedaży. Dotyczy to w szczególności kolorystyki proponowanych towarów.

Składanie zamówienia

Czas realizacji zamówień wynosi 3-21 dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia zamówienia do daty wysłania zamówionego towaru do Klienta i różni się w zależności od stopnia skomplikowania wykonania zamówienia. O przewidywanym czasie wykonania zamówienia Klient informowany jest niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Zamówienia w sklepie internetowym "Warsztaty Wyobraźni" dokonać można zarówno poprzez zarejestrowania konta lub poprzez dokonanie zamówienia jednorazowego bez zakładania konta. Należy podać następujące dane w celu wysłania zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku, gdy dane Klienta będą niekompletne, Klient zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części kupujący, który złożył zamówienie w systemie sprzedaży internetowej, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną, lilub telefonicznie. Dla zakupów płaconych przelewem czas realizacji to liczba dni roboczych liczona od dnia wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego do dnia wysyłki. Zamówienia z wysyłką za granicę mogą być zrealizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z obsługą sklepu internetowego.

Koszty wysyłki

Przesyłka w obrębie naszego kraju jest płatna. Koszt transportu widoczny jest podczas dokonywania zakupów.

Płatności

Płatność za zamówienie jest możliwa: za pobraniem (przy odbiorze przesyłki), przelewem zwykłym (przedpłata), gotówką przy odbiorze osobistym.

Przy wyborze formy płatności "przelew", kwotę należności za zamówienie należy przelać na konto podając w tytule nr zamówienia:
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 64 2340 0009 1070 2600 0000 0039
"Warsztaty Wyobraźni" Aleksandra Zapart
Os. Na Murawie 13/13
61-655 Poznań

W przypadku przedpłaty (przelew zwykły) - przelew lub wpłatę na konto prosimy dokonać po uprzednim potwierdzeniu szczegółów zamówienia ze względu na możliwe różnice w ilości dostępnych towarów w sklepie internetowym. Faktura za dokonany zakup zostaje wystawiona zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym zamówienia lub przekazanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu zamówienia na adres e-mail: warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl.
 

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru. Dotyczy to umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. Bieg terminu dla odstąpienia od umowy co do zasady biegnie od chwili wydania Klientowi konsumentowi rzeczy przez osobę doręczającą przesyłkę, z szczególnymi postanowieniami zawartymi w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

3. Odstąpienie od umowy przez Klienta, w warunkach określonych powyżej, dokonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, które może być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu za pośrednictwem poczty polskiej lub na adres e-mail: warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zapłaconej kwoty następuje na rachunek bankowy konsumenta, z którego następowała płatność, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot obejmuje również koszty najtańszej wysyłki oferowanej przez sklep, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów. Zwrot rzeczy przez Klienta następuje nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki w taki sposób, aby odsyłany towar nie uległ uszkodzeniu.

Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Z tytułu wad Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność z tytułu rękojmi, określoną w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z powyższych tytułów, w szczególności zawiadomienia o wykrytej wadzie, należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy.

3. W przypadku udzielenia gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku korzystania z rękojmi lub gwarancji, składając reklamację prosimy o opisanie występującej wady.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. W przypadku, gdy do odniesienia się przez sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Kklienta z tytułu rękojmi konieczne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie o tym poinformowany i poproszony o dostarczenie produktu na koszt Ssprzedawcy na adres Ssprzedawcy. Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn dostarczenie produktu byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności, klient Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uzgodnieniu terminu, produktu Ssprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

7. W przypadku gdy opakowanie, w którym dostarczano przesyłkę, nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Po zwrocie towaru przez kuriera zostanie on zbadany i raz jeszcze wysłany do Kklienta. W przypadku konieczności naprawy lub wykonania towaru na nowo Kklient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

8. W stosunku do nabywców niebędących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona, zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego.

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Zapart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Warsztaty Wyobraźni" Aleksandra Zapart w Poznaniu (61-655), os. Na Murawie 13/13.

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • prowadzenia konta na naszej stronie internetowej - w przypadku rejestracji. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

  • realizacji umowy sprzedaży. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

  • wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Po zrealizowaniu umowy będziemy przechowywać Twoje dane przez 6 lat w celu obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy sprzedaży; 

2. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną, wyślij nam wiadomość korzystając z adresu e-mail, który podałeś przy rejestracji na naszej stronie lub przy składaniu zamówienia; 

3. Przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania i zaktualizowania danych, więc jeżeli chcesz to zrobić, daj nam znać co i jak chcesz zmienić;

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych po wykonaniu umowy, z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

5. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, usunięcia ich lub przekazania do innego administratora;

6. Jeżeli wyrazisz taką chęć, prześlemy Ci kopię Twoich danych na adres e-mail, który podałeś przy rejestracji na naszej stronie lub przy składaniu zamówienia albo - jeżeli wolisz formę tradycyjną - na wskazany przez Ciebie adres do korespondencji;

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8. Przy realizacji zamówień korzystamy z usług zewnętrznych firm, w związku z czym Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Bez obaw, to dalej my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, odpowiadamy za nie i dbamy o to, żeby były odpowiednio zabezpieczone. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT Twoje dane będą powierzone biuru rachunkowemu DOROTA KACZMAREK. 

Uwaga!
Jeżeli nie podasz nam imienia, nazwiska oraz adresu dostawy nie będziesz mógł złożyć zamówienia za pośrednictwem naszej strony, a my nie będziemy mogli wysłać Ci naszych produktów. Podanie adresu e-mail jest konieczne do przekazania Ci potwierdzenia złożenia zamówienia. Podanie numeru telefonu do kontaktu nie jest warunkiem sprzedaży, jednakże jeżeli go nam wskażesz, to w razie konieczności ustalenia szczegółów dotyczących zamówienia, skontaktujemy się z Tobą za jego pośrednictwem i tylko w takich celach będziemy go przetwarzać. Przetwarzanie numeru telefonu odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach rzeczników praw konsumenta oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient może także zwrócić się do:

a. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów;
b. stałego polubownego sądu konsumenckiego;
c. wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym "Warsztaty Wyobraźni" strony rozstrzygać będą za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Wcześniej obowiązujące wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 r. 

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

 

Regulamin
Copyright Warsztaty Wyobraźni z Poznania, obrazy nowoczesne, obrazy akrylowe, oprawa obrazów i luster, malarstwo na zamówienie projekt strony www.artso.pl
© Warsztaty Wyobraźni. Dostawa obrazów do każdego miejsca w Polsce: Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Toruń
Tarnów, Rzeszów, Zamość, Leszno, Zielona Góra, Koszalin, Zabrze, Białystok, Częstochowa, Opole, Radom, Kielce, Elbląg, Gorzów, Bielsko-Biała i inne.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.